“Даалгавар боловсруулах арга зүй” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 10-р сарын 31-нээс 11-р сарын 1 хооронд амжилттай зохион байгуулав.

Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн  сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг үнэлэх үнэлгээний блюпринт, даалгавар боловсруулах шинжлэх, даалгаврын хүнд, хөнгөний зэрэг, ялгах чадварыг тодорхойлдог чадвартай болгох зорилготой “Даалгавар боловсруулах арга зүй” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 10-р сарын 31-нээс 11-р сарын 1 хооронд Сүхбаатар сумын 4 дүгээр сургууль дээр зохион байгуулж байна
Сургалтад ЕБС-ийн 9дүгээр ангид МОНГОЛ ХЭЛ, МАТЕМАТИК-ийн хичээл заадаг багш нар хамрагдаж байна.
Зохион байгуулагч: Сэлэнгэ аймаг, Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *