Нийгмийн эгэх хариуцлага” дэд төслийн II үе шат тайлант уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 28 өдөр зохион байгуулагдав

“Нийгмийн эгэх хариуцлага” дэд төслийн II үе шат “Ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийн оролцоог хангах нь” үйл ажиллагааны тайлант уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 28 өдөр Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын III сургууль дээр зохион байгуулагдаж байна.

Энэхүү төсөлд Ерөө, Сайхан , Цагааннуур сумдын ЕБС , мөн Мандал сумын ерөнхий боловсролын 3 сургууль, Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулиуд тус тус хамрагдан үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж байна. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *