December 5, 2021

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын газар

ҮНДСЭН МЭДЭЭ

1 min read

Сургалтын хоцрогдлыг нөхөх, арилгахад дэмжлэг үзүүлэх сургалт эхэллээ. Үндсэн сургалт 08 сарын 24-27-ны өдрүүдэд орон даяар шууд зохион байгуулагдах ба...

1 min read

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлдэг “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн хүрээнд...

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ тухай хуулийн хэрэгжүүлэх, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор...