January 20, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын газар

Aplus.mn

Сургалтын хоцрогдлыг нөхөх, арилгахад дэмжлэг үзүүлэх сургалт эхэллээ. Үндсэн сургалт 08 сарын 24-27-ны өдрүүдэд орон даяар шууд зохион байгуулагдах ба сургалтад ЕБС-ийн нийт 48,352 багш, удирдах ажилтнууд бүгд хамрагдана. Манай системд хэрхэн бүртгүүлж хичээлээ үзэх заавартай танилцаарай.

https://fb.watch/7qQVsEAhdR/