December 5, 2021

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын газар

Сургалтын хоцрогдлыг нөхөх, арилгахад дэмжлэг үзүүлэх сургалт болон ЭЕШ-тай асуудлаар сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүдэд онлайн хурлыг зохион байгуулж байна.