May 24, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын Шинжлэх Ухааны Газар

Сургалтын хоцрогдлыг нөхөх, арилгахад дэмжлэг үзүүлэх сургалт болон ЭЕШ-тай асуудлаар сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүдэд онлайн хурлыг зохион байгуулж байна.