August 13, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын Шинжлэх Ухааны Газар

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр-5 хэрэгжих боллоо

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 5 дахь шатыг бага ангийн сурагчдын хичээлийн хоцрогдлыг нөхөх зорилгоор сургалтын арга зүйд мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглахад дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэхээр боллоо.

Иймд энэхүү төслийн зорилго, агуулга, хамрах хүрээ, онцлог, хэрэгжүүлэх алхамуудыг танилцуулах зорилгоор сургалтыг 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр онлайнаар зохион байгуулав.  Сургалтад төрийн өмчийн  33 сургуулийн захирал, бага боловсролын сургалтын менежер, нягтлан, бага ангийн 1 багшийн хамт идэвхтэй оролцож санал бодлоо хуваалцлаа.

Төслийн саналаа бичиж илгээх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд амжилт хүсье.

Хүндэтгэсэн: БСУГ-ын бага боловсролын мэргэжилтэн П.Мягмарсүрэн