May 24, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын Шинжлэх Ухааны Газар

Month: April 2021

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ тухай хуулийн хэрэгжүүлэх, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор...