January 20, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын газар

Математик 10 -р анги МАТРИЦ бүлэг сэдэв

№1 Матриц

Мандал сумын 1-р сургуулийн математикийн багш Д.Атархүү

https://www.youtube.com/watch?v=ctjp86zgAYs

№2 Матриц, түүн дээрх үйлдлүүд  

Мандал сумын 2-р сургуулийн математикийн багш Б.Бямбаханд

\https://www.youtube.com/watch?v=oxeWn_4LVsc

№ 3   Матрицын үржүүлэх үйлдэл

Мандал 3-р сургуулийн математикийн багш Ц.Сарантуяа

https://www.youtube.com/watch?v=eH084kqRH2g

№4  Нэгж матриц   

Мандал сумын 2-р сургуулийн математикийн багш Т.Мөнхболд

https://www.youtube.com/watch?v=pXkzynVL14s

№5  Матрицын тодорхойлогч     

Мандал сумын Хэрх сургуулийн математикийн багш У.Саранзаяа

https://www.youtube.com/watch?v=ivbBYUZb09U

№6 Урвуу матриц     

Мандал сумын 4-р сургуулийн математикийн багш Д.Болортуяа

рhttps://www.youtube.com/watch?v=12rAWLxHXk4