October 16, 2021

ТАНИЛЦУУЛГА

БСУГ-ын АЛСЫН ХАРАА 

“Чадварлаг багш, ажилтан-Чанартай үйлчилгээг хөгжүүлье”

БСУГ-ын ЗОРИЛГО

Бүх шатны боловсролын байгууллагуудад сурч, боловсрох,   хөгжих, ажиллах, амьдрах, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчныг бүрдүүлж, боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэнэ.

Үндэсний өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах, сурталчлах, соёл урлагийн аялал жуучлал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

БСУГ-ын ЗОРИЛТ

•Ерөнхий боловсролын сургуулийн ажил үйлчилгээ •Сургуулийн өмнөх боловсролын ажил үйлчилгээ •Соёл, урлагийн ажил үйлчилгээ

САЛБАРЫН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ЕБС

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ