August 13, 2022

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын Шинжлэх Ухааны Газар

ТАНИЛЦУУЛГА

БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН АЛСЫН ХАРАА 

“Чадварлаг багш, ажилтан-Чанартай үйлчилгээг хөгжүүлье”

БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ЗОРИЛГО

Бүх шатны боловсролын байгууллагуудад сурч, боловсрох,   хөгжих, ажиллах, амьдрах, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчныг бүрдүүлж, боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэнэ.

Үндэсний өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах, сурталчлах, соёл урлагийн аялал жуучлал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ЗОРИЛТ

•Ерөнхий боловсролын сургуулийн ажил үйлчилгээ •Сургуулийн өмнөх боловсролын ажил үйлчилгээ •Соёл, урлагийн ажил үйлчилгээ

САЛБАРЫН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ЕБС

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ