Байрлал: Сэлэнгэ аймаг Сухбаатар сум, Баян хааны гудамж 2-р баг
Утас: 7036-2196
E-mail selenge@mecs.gov.mn

– Тушаал

Ёс зүйн хорооны дарга, гишүүдийн мэдээлэл

2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хянан шийдвэрлэх журам