Сэлэнгэ аймгийн Соёл, урлагийн салбарт:

Чуулга-2

Ардын дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио” чуулга /Сүхбаатар/
Дуу бүжгийн “Мөнгөн хараа” чуулга /Мандал сум/
Нийтийн номын сан-2

Мандал сум дахь Нийтийн номын сан
Сүхбаатар сум дахь Нийтийн номын сан
Музей-1

Аймгийн нэгдсэн музей /Алтанбулаг сум/
Соёлын ордон -1

Хөтөл сумын Соёлын ордон
Соёлын төв -19 нийт соёл, урлагийн 25 байгууллагад 292 соёл, урлагийн ажилтнууд иргэдэд соёл, урлагийн үйлчилгээгээ явуулж байна.


statatistik