ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2020 оны 01 дүгээр сарын 07,08-ны өдрүүдэд 09.00-13.00, 14.00-18.00 цагт Боловсрол, соёл, урлагийн газрын 201 тоот өрөөнд бүртгэл явагдана.

2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр Сонгон шалгаруулалт болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.csc.gov.mn/ хаягаас авна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *