“Эерэг хандлага хөгжил-2020” сэдэвт уулзалт лекц 2019 оны 11 дүгээр сарын 21 өдөр зохион байгуулагдав.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Эерэг хандлага хөгжил-2020” сэдэвт уулзалт лекц 2019 оны 11 дүгээр сарын 21 өдөр Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль дээр зохион байгуулагдаж Бэлчир бүсийн 12 дугаар ангийн сурагчид оролцов.
Зорилго:
Улсын хөгжилд нөлөөлөгч томоохон хүчин зүйл болсон хувь хүний хөгжлийн үнэ цэнийг өсвөр насны сурагчид тэр дундаа удахгүй мэргэжил эзэмшиж, овутан болох 12 дугаар ангийн сурагчдад ойлгуулж, тэдэнд ирээдүйдээ итгэх итгэл, эх орноороо бахархах сэтгэл, эрч хүч, эерэг зөв хандлагыг бий болгоход уулзалт лекцийн зорилго оршино.
Хамрах хүрээ:
21 аймаг, 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчид

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *