“Аюулгүй сонголт” сургалтыг 2019/11/15-19 хооронд зохион байгуулж байна

Сэлэнгэ аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахлах анги буюу 10-12-р ангийн сурагчдын дунд “Аюулгүй сонголт” сургалтыг 2019.11-15-19 хооронд зохион байгуулж  байна.
Энэхүү сургалтын зорилго нь: Зан чанарт суурилсан бэлгийн боловсрол олгох

Энэхүү сургалтанд нийтдээ Ерөнхий боловсролын ахлах ангийн 300 сурагч хамрагдах ба сургууль бүрээс 1 багш 5 сурагчийн хамт Сургагч багш ба сургагч хүүхдээс сонгогдон ажиллах юм байна

      Зохион байгуулагч: БСУГазар
Хамтран зохион байгуулагч: ДЗОУБ, Сэтгэл зүй Хөгжлийн Шинэ Эхлэл төв

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *