“ХҮҮХЭДИЙН ХҮМҮҮЖИЛ, БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР” СЭДВЭЭР САНАЛ АСУУЛГА, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГИЙН ГАЗРЫН БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН ЗӨВЛӨХ ЧУЛУУНЦЭЦЭГ, СУДЛААЧ БАГШ СЭЛЭНГЭ НАР ТӨВИЙН СУРГУУЛИУДЫН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР, НИЙГМИЙН АЖИЛТАН, БАГШ, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИДТЭЙ “ХҮҮХЭДИЙН ХҮМҮҮЖИЛ, БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР” СЭДВЭЭР САНАЛ АСУУЛГА, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙЖ, НИЙТ 82 ХҮН ОРОЛЦЛОО.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *