БСШУСЯ-ны Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газрын ажлын хэсэг БСШУС-ын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу 11-р сарын 21-24-ны өдрүүдэд манай аймагт ажиллаа

БСШУСЯ-ны Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газрын ажлын хэсэг БСШУС-ын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу 11-р сарын 21-24-ны өдрүүдэд манай аймагт ажиллаж, БСУГ-ын болон Сүхбаатар сумын зарим сургууль, цэцэрлэг, соёл, урлагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.