Багш нарын бага хурал, сетинар

Багш нарын бага хурал, сетинар 2017.08.24-25 ны хооронд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Сургалтанд 670 багш нар оролцлоо