мэдээ мэдээлэл

“Суралцагчдын ялгаатай байдлыг сургалтад харгалзах нь-үйл ажиллагаа, үр дүн” сэдэвт илтгэлийн уралдаан 2020.01.23 нд амжилттай зохион байгуулагдав.

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнуудын…

цааш...

Сургуулийн нийгмийн ажилтныг чадавхжуулах сургалтыг ДЗОУБ-ын Сэлэнгэ ОНХХ, Монгол өрх сэтгэл зүйн хүрээлэн, БСУГ-тай хамтран 2020 оны 01-р сарын 16-17 нд зохион байгуулж байна.

Сургуулийн нийгмийн ажлын үйл ажиллагаанд шаардагдах мэргэжлийн ур…

цааш...

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Хушаат сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалын…

цааш...

“БИ БАГШ” зорилтот нэвтрүүлгийн ялагч Мандал сумын 3 дугаар сургуулийн багш Ц.Аюушдаа хүндэтгэл үзүүлж урамшуулав. 2019.12.23

Монгол улсын 21 аймаг, 9 дүүргээс шалгарсан шилдэг…

цааш...

ЕБС-ын сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, зөвлөн туслах үйл ажиллагааны хөтөлбөр сургалт Сэлэнгэ аймагт 2019/12/10-11 хооронд зохион байгуулагдаж байна.

Сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдал, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй…

цааш...

Бэлчир бүсийн сургууль, цэцэрлэг, соёл, урлагийн байгууллагуудад зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллах ажил 2019 оны 11 дүгээр сарын 25 өдөр эхэллээ.

Бэлчир бүсийн сургууль, цэцэрлэг, соёл, урлагийн байгууллагуудад зөвлөн…

цааш...

Мэдээллийн технологийг ашиглах ур чадварын уралдааныг 2019 оны 11 дүгээр сарын 23 -ны өдөр зохион байгуулав.

Койка олон улсын “KUCSS” дунд хугацааны хөтөлбөрийн сайн…

цааш...

“Эерэг хандлага хөгжил-2020” сэдэвт уулзалт лекц 2019 оны 11 дүгээр сарын 21 өдөр зохион байгуулагдав.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд…

цааш...

“Аюулгүй сонголт” сургалтыг 2019/11/15-19 хооронд зохион байгуулж байна

Сэлэнгэ аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн Ахлах анги буюу…

цааш...

“Даалгавар боловсруулах арга зүй” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 10-р сарын 31-нээс 11-р сарын 1 хооронд амжилттай зохион байгуулав.

Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн  сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг…

цааш...