June 21, 2024

Сэлэнгэ аймаг Боловсролын Шинжлэх Ухааны Газар

1 min read

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнуудын дунд боловсролд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх, багшийн мэргэжил, арга зүйн...

1 min read

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгээр Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Монголын улаан...